Zarząd Oddziału ZNP w Toruniu

Urszula Polak
prezes

Lidia Kowalska
wiceprezes

Renata Rekowska
sekretarz

Małgorzata Baciók-Remiszewska

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wiesława Mielcarek

Szkoła Podstawowa Nr 7

Krystyna Łęc
Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów

Marta Humienna
Zespół Szkół Nr 16

Anna Polawska
Przedszkole Miejskie Nr 4

Anna Reut-Michalska
Zespół Szkół Nr 24

Anna Umańska
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO

Ilona Waloch
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
Koordynator Społecznych Inspektorów Pracy

Alicja Zielińska
Szkoła Podstawowa Nr 32

Józef Korman
Sekcja Emerytów i Rencistów

Bożena Zwolińska
Szkoła Podstawowa Nr 13
Przewodnicząca Sekcji Administracji i Obsługi