Ogniska ZNP

Szkoła Podstawowa Nr 1
Ognisko Nr 3
Prezes Ogniska: kol. Violetta Jankowska

Szkoła Podstawowa Nr 2
Ognisko Nr 4
Prezes Ogniska: kol. Maria Jesieniecka

Szkoła Podstawowa Nr 3
Ognisko Nr 39
Prezes Ogniska: kol. Dariusz Kłos

Szkoła Podstawowa Nr 5
Ognisko Nr 8
Prezes Ogniska: kol. Edyta Zwiorek

Szkoła Podstawowa Nr 6
Ognisko Nr 46
Prezes Ogniska: kol. Mirosława Wiśniewska

Szkoła Podstawowa Nr 7
Ognisko Nr 37
Prezes Ogniska: kol. Wiesława Mielcarek

Szkoła Podstawowa Nr 11
Ognisko Nr 47
Prezes Ogniska: kol. Grażyna Kruszka

Szkoła Podstawowa Nr 13
Ognisko Nr 6
Prezes Ogniska: kol. Bożena Zwolińska

Szkoła Podstawowa Nr 17
Ognisko Nr 94
Prezes Ogniska: kol. Iwona Pawłowska

Szkoła Podstawowa Nr 27
Ognisko Nr 104
Prezes Ogniska: kol. Beata Wilmanowicz

Szkoła Podstawowa Nr 32
Ognisko Nr 109
Prezes Ogniska: kol. Aleksandra Wojciechowska

Szkoła Podstawowa Nr 33
Ognisko Nr 17
Prezes Ogniska: kol. Angelika Cedro

Szkoła Podstawowa Nr 35
Ognisko Nr 41
Prezes Ogniska: kol. Ewa Mikołajczyk

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Cierpicach
Ognisko Nr 73
Prezes Ogniska: kol. Irena Wolter

Zespół Szkół Nr 1
Ognisko Nr 9
Prezes Ogniska: kol. Emilia Wróblewska

Zespół Szkół Nr 5
Ognisko Nr 22
Prezes Ogniska: kol. Joanna Domagała

Zespół Szkół Nr 6
Ognisko Nr 53
Prezes Ogniska: kol. Katarzyna Bielicka

Zespół Szkół Nr 7
Ognisko Nr 38
Prezes Ogniska: kol. Iwona Bukowska

Zespół Szkół Nr 8
Ognisko Nr 48
Prezes Ogniska: kol. Teresa Bórawska

Zespół Szkół Nr 9
Ognisko Nr 49
Prezes Ogniska: kol. Barbara Żydlewicz

Zespół Szkół Nr 10
Ognisko Nr 84
Prezes Ogniska: kol. Elżbieta Kwiatkowska

Zespół Szkół Nr 14
Ognisko Nr 59
Prezes Ogniska: kol. Alina Olejarczyk

Zespół Szkół Nr 15
Ognisko Nr 25
Prezes Ogniska: kol. Grażyna Godlewska

Zespół Szkół Nr 16
Ognisko Nr 60
Prezes Ogniska: kol. Marta Humienna

Zespół Szkół Nr 22
Ognisko Nr 15
Prezes Ogniska: kol. Danuta Iwańska

Zespół Szkół Nr 24
Ognisko Nr 43
Prezes Ogniska: kol. Anna Reut-Michalska

Zespół Szkół Nr 26
Ognisko Nr 61
Prezes Ogniska: kol. Mirella Piórkowska

Zespół Szkół Nr 28
Ognisko Nr 51
Prezes Ogniska: kol. Krzysztof Pietrasiak

Zespół Szkół Nr 31
Ognisko Nr 54
Prezes Ogniska: kol. Hanna Targońska

Zespół Szkół Nr 34
Ognisko Nr 50
Prezes Ogniska: kol. Hanna Sztuka

Gimnazjum Nr 2
Ognisko Nr 5
Prezes Ogniska: kol. Dorota Żółkiewska

Gimnazjum Nr 3
Ognisko Nr 16
Prezes Ogniska: kol. Wojciech Szymański

Gimnazjum Nr 21
Ognisko Nr 30
Prezes Ogniska: kol. Aleksandra Jurkiewicz

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
Ognisko Nr 42
Prezes Ogniska: p.o. kol. Małgorzata Tygielska

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Ognisko Nr 13
Prezes Ogniska: kol. Gabriela Potocka

I Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 10
Prezes Ogniska: kol. Monika Klimek

III Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 2
Prezes Ogniska: kol. Małgorzata Kuźmińska

V Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 28
Prezes Ogniska: kol. Przemysław Lelewski

VII Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 65
Prezes Ogniska: kol. Hanna Skibińska

IX Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 7
Prezes Ogniska: kol. Mariola Nahajowska

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO
Ognisko Nr 18
Prezes Ogniska: kol. Anna Knopik

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13
Ognisko Nr 20
Prezes Ogniska: kol. Ewa Lerman

Zespół Szkół Ekonomicznych
Ognisko Nr 14
Prezes Ogniska: kol. Liliana Adamczyk

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
Ognisko Nr 27
Prezes Ogniska: kol. Beata Wróblewska

Zespół Szkół Technicznych
Ognisko Nr 29
Prezes Ogniska: kol. Dorota Nowak

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Ognisko Nr 32
Prezes Ogniska: p.o. kol. Agnieszka Parzęcka-Denis

Zespół Szkół Samochodowych
Ognisko Nr 35
Prezes Ogniska: kol. Marek Pawłowski

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Ognisko Nr 40
Prezes Ogniska: kol. Iwona Macioszek

Zespół Szkół Muzycznych
Ognisko Nr 83
Prezes Ogniska: kol. Piotr Janiszewski

Zespół Szkół Społecznych
Ognisko Nr 21
Prezes Ogniska: kol. Katarzyna Beyger

Szkoła Policealna Medyczna
Ognisko Nr 66
Prezes Ogniska: kol. Radosław Hahn

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Ognisko Nr 44
Prezes Ogniska: kol. Lidia Kowalska

Centrum Kształcenia Praktycznego
Ognisko Nr 1
Prezes Ogniska: kol. Marian Reut

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Młody Las" POW 1,2,3,4
Ognisko Nr 19
Prezes Ogniska: kol. Marek Kazecki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Ognisko Nr 31
Prezes Ogniska: kol. Ilona Waloch

Zespół Edukacyjny Blok
Ognisko Nr 52
Prezes Ogniska: kol. Zbigniew Nowak

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Ognisko Nr 26
Prezes Ogniska: kol. Agnieszka Przybyszewska

Przedszkole Miejskie Nr 1
Ognisko Nr 95
Prezes Ogniska: kol. Monika Milewska

Przedszkole Miejskie Nr 2 i Nr 13
Ognisko Nr 24
Prezes Ogniska: kol. Bożena Papierkiewicz

Przedszkole Miejskie Nr 3
Ognisko Nr 34
Prezes Ogniska: kol. Anna Oziembłowska

Przedszkole Miejskie Nr 4, Nr 5 i Nr 9
Ognisko Nr 55
Prezes Ogniska: kol. Anna Polawska

Przedszkole Miejskie Nr 6
Ognisko Nr 56
Prezes Ogniska: kol. Renata Makowska

Przedszkole Miejskie Nr 8
Ognisko Nr 57
Prezes Ogniska: kol. Izabela Runge-Gajewska

Przedszkole Miejskie Nr 10
Ognisko Nr 45
Prezes Ogniska: kol. Maria Falkowska

Przedszkole Miejskie Nr 14
Ognisko Nr 12
Prezes Ogniska: kol. Danuta Cieszyńska

Przedszkole Miejskie Nr 15
Ognisko Nr 11
Prezes Ogniska: kol. Grażyna Kamińska

Przedszkole Miejskie Nr 16 i Nr 7
Ognisko Nr 62
Prezes Ogniska: kol. Marlena Buza

Przedszkole Prywatne "Pinokio"
Ognisko Nr 63
Prezes Ogniska: kol. Elżbieta Lewandowska

Młodzieżowy Dom Kultury
Ognisko Nr 33
Prezes Ogniska: kol. Jan Racławski

Dom Harcerza
Ognisko Nr 36
Prezes Ogniska: kol. Magdalena Noga