Ogniska ZNP

Szkoła Podstawowa Nr 1
Ognisko Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 2
Ognisko Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 3
Ognisko Nr 39

Szkoła Podstawowa Nr 4
Ognisko Nr 16

Szkoła Podstawowa Nr 5
Ognisko Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 6
Ognisko Nr 46

Szkoła Podstawowa Nr 7
Ognisko Nr 37

Szkoła Podstawowa Nr 8
Ognisko Nr 48

Szkoła Podstawowa Nr 9
Ognisko Nr 49

Szkoła Podstawowa Nr 10
Ognisko Nr 38

Szkoła Podstawowa Nr 11
Ognisko Nr 47

Szkoła Podstawowa Nr 13
Ognisko Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 14
Ognisko Nr 59

Szkoła Podstawowa Nr 15
Ognisko Nr 25

Szkoła Podstawowa Nr 16
Ognisko Nr 60

Szkoła Podstawowa Nr 17
Ognisko Nr 94

Szkoła Podstawowa Nr 18
Ognisko Nr 22

Szkoła Podstawowa Nr 19
Ognisko Nr 53

Szkoła Podstawowa Nr 23
Ognisko Nr 15

Szkoła Podstawowa Nr 24
Ognisko Nr 43

Szkoła Podstawowa Nr 26
Ognisko Nr 61

Szkoła Podstawowa Nr 27
Ognisko Nr 104

Szkoła Podstawowa Nr 28
Ognisko Nr 51

Szkoła Podstawowa Nr 31
Ognisko Nr 54

Szkoła Podstawowa Nr 32
Ognisko Nr 109

Szkoła Podstawowa Nr 33
Ognisko Nr 17

Szkoła Podstawowa Nr 34
Ognisko Nr 50

Szkoła Podstawowa Nr 35
Ognisko Nr 41

Szkoła Podstawowa w Cierpicach
Ognisko Nr 73

Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce
Ognisko ZNP

I Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 10

II Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 42

III Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 2

IV Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 13

V Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 28

VI Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 9

VII Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 65

IX Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 7

X Liceum Ogólnokształcące
Ognisko Nr 84

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO
Ognisko Nr 18

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13
Ognisko Nr 20

Zespół Szkół Ekonomicznych
Ognisko Nr 14

Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
Ognisko Nr 27

Zespół Szkół Technicznych
Ognisko Nr 29

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Ognisko Nr 32

Zespół Szkół Samochodowych
Ognisko Nr 35

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Ognisko Nr 40

Zespół Szkół Muzycznych
Ognisko Nr 83

Zespół Szkół Społecznych
Ognisko Nr 21

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
Ognisko Nr 66

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Ognisko Nr 44

Centrum Kształcenia Praktycznego
Ognisko Nr 1

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Młody Las" POW 1,2,3,4,5
Ognisko Nr 19

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Ognisko Nr 31

Zespół Edukacyjny Blok
Ognisko Nr 52

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Ognisko Nr 26

Przedszkole Miejskie Nr 1
Ognisko Nr 95

Przedszkole Miejskie Nr 2 i Nr 13
Ognisko Nr 24

Przedszkole Miejskie Nr 3
Ognisko Nr 34

Przedszkole Miejskie Nr 4, Nr 5 i Nr 9
Ognisko Nr 55

Przedszkole Miejskie Nr 6
Ognisko Nr 56

Przedszkole Miejskie Nr 8
Ognisko Nr 57

Przedszkole Miejskie Nr 10
Ognisko Nr 45

Przedszkole Miejskie Nr 14
Ognisko Nr 12

Przedszkole Miejskie Nr 15
Ognisko Nr 11

Przedszkole Miejskie Nr 16 i Nr 7
Ognisko Nr 62

Przedszkole Prywatne "Jaś i Małgosia"
Ognisko Nr 23

Przedszkole w Małej Nieszawce
Ognisko ZNP

Młodzieżowy Dom Kultury
Ognisko Nr 33

Dom Harcerza
Ognisko Nr 36

Zespół Szkół UMK

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych