Witamy na stronie Oddziału ZNP w Toruniu

Zapraszamy do biura Oddziału ZNP

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

ul. Grunwaldzka 29/2 w Toruniu

(internat męski przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO)


DYŻUR PRAWNIKA

w Oddziale ZNP w Toruniu
odbędzie się
w środę 23 maja br. od godz. 13.00 do 15.00
Członków ZNP zainteresowanych poradami zapraszamy po wcześniejszym zgłoszeniu.
Tel. 785 001 702


DZIĘKUJEMYPIKIETA W WARSZAWIE

Zarząd Oddziału ZNP w Toruniu
zaprasza do udziału
w pikiecie organizowanej 21 kwietnia br. w Warszawie.Wciąż aktualnych jest 10 powodów, które według Zarządu Głównego ZNP
uzasadniają złożony do Premiera Mateusza Morawieckiego wniosek
o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej.


Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pana Premiera o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej z powodu:

- wdrożenia, wbrew opinii ekspertów i większości opinii publicznej, nieprzemyślanej, źle przygotowanej i niezwykle kosztownej reformy ustrojowej i programowej polskiej szkoły;

- zniszczenia 18-letniego dorobku gimnazjów poprzez ich stopniową likwidację;

- spowodowania chaosu organizacyjnego i kadrowego w szkołach;

- pozorowania dialogu oraz posługiwania się nieprawdą i manipulacją;

- składania deklaracji bez pokrycia, między innymi w zakresie przywrócenia pragmatyki nauczycielskiej pracownikom domów dziecka i pogotowi opiekuńczych oraz przywrócenia uprawnień nauczycielskich w zakresie przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek (art. 88 Karty Nauczyciela);

- przyzwolenia na pracę nauczycieli w formie wolontariatu;

- nowelizacji Karty Nauczyciela prowadzącej do likwidacji niektórych dodatków i uprawnień socjalnych, ograniczenia dostępu do urlopów zdrowotnych, a także wydłużenia ścieżki awansu zawodowego i wprowadzenia permanentnej oceny pracy nauczycieli;

- przeforsowania w Parlamencie sprzecznego z logiką i zdrowym rozsądkiem obowiązku tworzenia w każdej szkole i placówce regulaminów wskaźników oceny pracy nauczyciela, a w każdym samorządzie regulaminów wskaźników oceny pracy dyrektorów;

- wprowadzania podziałów w radach pedagogicznych poprzez ustanowienie dodatku za wyróżniającą pracę tylko dla nauczycieli dyplomowanych;

- dalszej pauperyzacji środowiska pracowników oświaty.

CHCEMY GODNIE ZARABIAĆ!STATUT ZNP
PROPOZYCJE ZMIANInformujemy, że pracę rozpoczął powołany przez Prezydium Zarządu Głównego ZNP
Zespół ekspertów ds. Statutu ZNP,
którego celem jest przygotowanie propozycji zmian w tym dokumencie.

Pierwszą decyzją Zespołu jest to, aby dać wszystkim członkiniom i członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego sposobność wypowiedzenia się na temat Statutu Związku, jako podstawowego dokumentu regulującego działalność Naszej Organizacji.

Mając powyższe na uwadze, informujemy że każda członkini i każdy członek ZNP może przesłać nam uwagi i propozycje zmian w Statucie ZNP. Zależy nam przede wszystkim na zgłaszaniu problemów, na jakie napotykacie przy stosowaniu Statutu Związku oraz rozwiązań, jakie - Waszym zdaniem - powinny się w nim znaleźć. Przesłana propozycja nie musi mieć formy projektu zapisu konkretnego artykułu lub ustępu. Prosimy jednak aby zawierała uzasadnienie, w którym opiszecie krótko dlaczego powinna się ona znaleźć w Statucie ZNP.

W tej sprawie piszcie na adres: statut@znp.edu.pl
Na Wasze propozycje czekamy do 15 kwietnia 2018 r.

ZEBRANIE PREZESÓW OGNISK

3 kwietnia br. o godzinie 14.30 odbędzie się zebranie statutowe prezesów Ognisk
wraz ze szkoleniem z zakresu opiniowania przez związki zawodowe arkusza organizacyjnego przeprowadzonym przez wizytatora Kuratorium Oświaty.

Przekazane zostaną również ogólne informacje
dotyczące regulaminu wskaźnikowego oceniania nauczycieli.

Na zebranie zapraszamy prezesa Ogniska z jednym przedstawicielem Zarządu Ogniska.
Zebranie odbędzie się w internacie żeńskim Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIIILO w Toruniu


SZKOLENIE
WIENIEC ZDRÓJ

20-21 kwietnia br. odbędzie się trzecia tura szkolenia dla Zarządów Ognisk ZNP.
W tym terminie zapraszamy Prezesów Ognisk z przedszkoli.
Tematem szkolenia będzie
"Działalność Ogniska ZNP - zadania i dokumentacja w oparciu o Statut"


SZKOLENIE W INOWROCŁAWIU

9-10 marca br. odbędzie się druga tura szkolenia dla Zarządów Ognisk ZNP.
W tym terminie zapraszamy Ogniska ze szkół ponadpodstawowych.
Tematem szkolenia będzie
"Działalność Ogniska ZNP - zadania i dokumentacja w oparciu o Statut"


INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA TORUNIA
W TENISIE STOŁOWYM


informacja (pdf)

MISTRZOSTWA
OKRĘGU KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZNP
W TENISIE STOŁOWYMSPOTKANIE Z DYREKCJĄ TCUW

Dnia 28 lutego 2018 r. o godzinie 13.30
Zarząd Oddziału ZNP w Toruniu organizuje
spotkanie członków Oddziałowej Sekcji Administracji i Obsługi
z dyrekcją Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia.
Tel. 785 001 702


SPOTKANIE Z ORZECZNIKIEM ZUS

Dnia 2 marca 2018 r. o godzinie 13.30
Zarząd Oddziału ZNP w Toruniu organizuje
spotkanie z orzecznikiem ZUS.
Członków ZNP zainteresowanych poradami zapraszamy po wcześniejszym zgłoszeniu.
Tel. 785 001 702


MEN wycofuje ocenę moralno-etyczną

MEN wycofuje ocenę moralno-etyczną
MEN wycofuje ocenę moralno-etycznąSTATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECILEKARZ FONIATRA

dyżuruje w poradni foniatrycznej przy szpitalu na Bielanach,
w każdy czwartek od 8.00 do 10.30
tel. do poradni 56 610 14 11